1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc giao hàng gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

 

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ chúng tôi gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 135/38, Tam Châu, Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM

 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về lichgotet@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công Ty chăm sóc khách hàng.

Công ty chúng tôi cam kết không bán, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba hoặc thu thập/ sử dụng dữ liệu của khách hàng để mua bán/ trao đổi ... dưới bất kỳ một hình thức nào khác.
 
Nếu làm trái cam kết chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.